Xin Chào!
Tôi là trợ lý của Qúy Khách
Tôi sẽ luôn bên cạnh Qúy Khách vào bất cứ lúc nào
Điều Kiện và Điều Khoản - Miễn Trách Nhiệm

WELLBET đối với nội dung của trang web và bên thứ ba cung cấp các dữ liệu hoặc nội dung tính chính xác của website, sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý .

WELLBET sẽ cố gắng đảm bảo tính chính xác của các thông tin, đầy đủ và kịp thời của trang web (tất cả dựa trên ngày công bố làm chuẩn), nhưng Công ty không đảm bảo rằng nội dung về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời xuất bản và công nghệ mạng , hiệu quả của việc gây ra 100% chính xác.

Ngoài ra, ngày và thời điểm công bố của một số thông tin trên trang web liên quan nhau. Vì vậy, sau khi ngày và thời gian được ấn định, thông tin có thể không còn tính chính xác, và công ty sẽ không cam kết cập nhật các thông tin này nhưng Qúy Khách cũng có trách nhiệm trước khi sử dụng các thông tin đó và được kiểm tra để xác minh tính xác thực của nó. Công ty có quyền mà không cần thông báo trước , để sửa đổi hoặc cập nhật nội dung trên trang web. Đồng thời, dựa trên sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định bị giới hạn quy định và các hạn chế khác, tất cả các thông tin không phù hợp cho các thị trường.